50-lecie Uczelni
o jednostce

Od WSN do UKW

W 2019 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, jako Uczelnia będąca spadkobiercą swoich poprzedniczek - Akademii Bydgoskiej (2000-2005), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-2000) i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974), obchodzi jubileusz 50-lecia. Przez te 50 lat mury uczelni opuściło ponad 100 tysięcy absolwentów.

Utworzenie w 2005 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego było przełomowym momentem nie tylko dla akademickiej społeczności, ale i dla całego miasta, ponieważ Bydgoszcz dołączyła do elitarnego grona miast uniwersyteckich. Wtedy Prezydent RP Aleksander Kwaśniewskiego mówił: - To dla mnie osobiście naprawdę wielka radość i honor, że mogę podpisywać ustawy, które tworzą rzeczy piękne i wartościowe, i które - jestem przekonany - będą budować dobrą przyszłość zarówno uczelni, jak i całego środowiska akademickiego i studenckiego Bydgoszczy, a także będą ważne dla regionu i Polski. Przed Wami, Drodzy Państwo, wielkie zadanie: stworzyć w Bydgoszczy prężny ośrodek uniwersytecki na wysokim poziomie.

Również Rektor prof. dr hab. inż. Józef Kubik podkreślał rangę i wielką wagę roli tego wydarzenia: - Uniwersytet to przede wszystkim miejsce poszukiwania i szacunku dla prawdy, swobodnych i otwartych dyskusji, miejsce prezentacji różnych poglądów, odkrywania praw świata materialnego i duchowego, szacunku i życzliwości wśród członków społeczności akademickiej i studiuj młodzieży. Chciałbym, aby nasz Kazimierzowski Uniwersytet właśnie charakteryzował się wymienionymi cechami, aby jego rozwój opierał się na rzetelnej i uczciwej pracy, a nade wszystko, aby przy całej różnorodności zespołów i indywidualności promował szacunek dla poprzedników i atmosferę życzliwości wobec następców, studiującej młodzieży i adeptów nauki.

Od tego momentu UKW jeszcze bardziej postawiło na rozwój swojego potencjału. Liczne przedsięwzięcia uniwersytetu to przede wszystkim dążenia do dalszego wzmocnienia kadry naukowo-dydaktycznej, powołanie nowych kierunków studiów, wdrożenie nowych badań oraz wprowadzanie innowacji i zmian w obszarze struktury uczelni.

Kolejny jubileusz to czas wspomnień, podsumowań, ale też czas tworzenia analiz i planów na przyszłość. Tak podsumowano 10 lat uczelni w wydawnictwie - 1969-1979 X lat Wyższej Szkoły Pedagogicznej: - Dziesięciolecie WSP zamykamy wymiernymi sukcesami. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że czekają nas jeszcze ważne, trudne zadania, których spełnienie ma na celu kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. 10-lecie powstania WSP w Bydgoszczy skłania do refleksji nad przebytą drogą, do dokonania bilansu tego, co już osiągnęliśmy oraz do wytyczenia na tej podstawie nowych, jeszcze bardziej ambitnych zadań. Czytając te słowa po 40 latach, można zauważyć, że nie straciły one na aktualności.