50-lecie Uczelni

Medal - Casimirus Magnus

Medal Casimirus Magnus

Medal Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Casimirus Magnus nadawany jest za szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersytetu. Medal stanowi wyróżnienie dla osób, instytucji oraz organizacji społecznych szczególnie zasłużonych dla rozwoju i promowania Uniwersytetu w kraju i za granicą. Medal ma dwie kategorie:

Medal Honorowy (w kolorze srebrnym oksydowany)

Medal honorowy jest przyznawany przez kapitułę, jej obecny skład to:

  • prof. dr hab. Janusz Trempała (WPiP) - Przewodniczący
  • dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. nadzw. (WAiNS)
  • prof. dr. hab. inż. Józef Kubik (WM,FiT)
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKF,ZiT)
  • dr hab. Marek Siwiec, prof. nadzw. (WAiNS)
  • prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska (WEM)
  • dr hab. Joanna Moraczewska, prof. nadzw. (WNP)
  • dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. nadzw. (WH)
  • mgr Iwona Staszewska-Chyła (Kierownik Biura Rektora) - sekretarz

Medal Pamiątkowy (patynowany, w kolorze brązowym), przyznaje go Rektor.

Medale Casimirus Magnus są najwyższymi odznaczeniami, które mogą zostać przyznane przez naszą uczelnię, wręczane są podczas najważniejszych na uczelni wydarzeń m.in.: inauguracji roku akademickiego, święta uczelni czy konferencji. Do tej pory przyznano 50 medali honorowych i 90 pamiątkowych.

Pierwsze medale honorowe w 2007 roku zostały przyznane: prof. Edmundowi Trempale, Urzędowi Miasta Bydgoszczy, odebrał go ówczesny Prezydent Konstanty Dombrowicz, Radzie Miasta oraz senatom Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Wrocławskiego i Mikołaja Kopernika za pozytywne zaopiniowanie wniosku o powstanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Medal Pamiątkowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Casimirus Magnus został nadany wielu osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju naszej Alma Mater, licznym towarzystwom naukowym, uniwersytetom w rocznicę ich jubileuszy, władzom i przedstawicielom uczelni zagranicznych, szkołom średnim od wielu lat współpracującym z UKW, artystom, sportowcom, przyjaciołom Uniwersytetu.