50-lecie Uczelni

Budynki uczelni wczoraj i dziś

Na przestrzeni tych 50-u lat doskonale widać jak zmieniała się uczelnia, dobrym przykładem jest jej infrastruktura.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przez lata swojej działalności i rosnących potrzeb musiał powiększać swoje zasoby lokalowe. Zdarzało się, że niektóre z budynków usytuowane były daleko od centrum, np. budynek przy ul. Przemysłowej 34 czy Mińskiej 15. Od kilku lat trwają starania o centralizację kampusu, tak by ułatwić dostęp do obiektów naszym studentom i gościom.

Historyczne budynki są modernizowane, dzięki wspariu z funduszy unijnych powstają też nowe jak: Biblioteka UKW czy Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. „Gołym okiem” widać jak bardzo zmieniła i poprawiła się baza lokalowa uczelni.

Wyższa Szkoła Nauczycielska w 1969 roku zaczęła działalność w budynkach Studium Nauczycielskiego przy ul. J. K. Chodkiewicza 30. Główny gmach uczelni powstał w latach 30., znajduje się w ewidencji zabytków. Budynki były rozbudowywane lub na ternie kampusu dobudowywano nowe, w 1975 r. wybudowano stołówkę na 1200 miejsc, w 1995 r. podzielono budynek stołówki na mniejszą stołówkę i laboratoria dla biologii. W roku 2000 i 2007 oddano do użytku budynki Laboratorium Badawczego Mikotoksyn, powstały one w części starego budynku, a częściowo dobudowano nowe. W 1981 roku przy budynku głównym wybudowano dodadtkowy budynek E tzw. pawilon, gdzie mieścił się m.in. Instytut Pedagogiki. W 1992 roku na terenie kampusu wybudowano samodzielny budynek Biblioteki, ale wraz ze wzrostem liczby księgozbioru konieczna była zmiana siedziby. Jesienią 2010 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego gmachu biblioteki przy ul. K. Szymanowskiego 3, oddano go do użytku w 2013 roku.

Z roku na rok przybywało studentów, uczelnia musiała zapewnić im miejsca, w latach 70. powstały aż 3 domy studenckie. W 1973 oddano do użytku 11-kondygnacyjny Dom Studenta przy ul. M. K. Ogińskiego – w 2008 r. budynek ten został przekształcony w budynek dydaktyczny. W 1975 roku oddano 2 akademiki przy ul. Łużyckiej Dom Studenta nr 3, a w 1976 Dom Studenta nr 4. Obecnie to DS 1 - Romek i DS 2 – Atomek.

W 1991 r. uczelni przekazano budynek przy ul. Jagiellońskiej 11, zbudowany w 1951 roku, gdzie mieści się Wydział Humanistyczny.

Budynek przy ul. R. Berwińskiego 4, gdzie mieści się Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego został przekazany uczelni w 1997 roku. Jest to budynek zabytkowy, wybudowany w latach 1900-1920, który znajduje się w ewidencji zabytków.

W latach 1997 i 2001 uczelni przekazano 2 budynki z lat 70. przy ul. L. Staffa 1 i A. Grzymały-Siedleckiego 19, które połączono łącznikiem, gdzie mieści się Instytut Psychologii.

W roku 1997 uczelnia otrzymała od miasta 2 budynki. Jeden przy ul. Mińskiej 15, poprzednia siedziba Instytutu Geografii, budynek z 1920 r. będący w ewidencji zabytków oraz budynek z 1970 przy ul. Przemysłowej 34, należący poprzednio do Bydgoskiego Kombinatu Budowlanego Wschód, gdzie mieścił się Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Nauk Politycznych i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Budynek przy ul. Przemysłowej wzbudzał od samego początku wiele emocji, szczególnie jego położenie, o przekazaniu tego budynku pisała Gazeta Pomorska (nr 146, 27.06.1995 r.)
- Bydgoska WSP na pewno ucieszy się z takiego prezentu, bo trudno spodziewać się, by miasto kazało tej uczelni płacić. Na pewno znajdą się wydziały, które będzie można tam pomieścić nie bacząc na odległości i koszty dojazdów. Studenci mają przecież zniżki. Nie wiemy tylko jak traktować wcześniejszą w tej materii wypowiedź wiceprezydenta S. Pastuszewskiego, który w biurowcu przy ul. Przemysłowej upatruje zalążek przyszłego uniwersytetu. Czy miasto więc wpierw da, by później poprosić o kolejne przekazanie? Warto, by władze uczelni wyjaśniły to z wiceprezydentem.

W 1997 r. uczelnia zyskała budynek przy ul. Grabowej (wybudowany w 1953 roku) – który był używany przez uczelnię od 1977 – początkowo mieściła się tam siedziba WH i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, obecnie mieści się tam Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej.

W 1999 r. uczelni przekazano Ogród Botaniczny przy ul. J. Niemcewicza 2, który miał wesprzeć badania biologów.

W latach 2000-2003 uczelnia zyskała 3 zabytkowe budynki, które powstały na początku XX wieku w latach 1905-1906, zlokalizowane w kompleksie przy Al. Ossolińskich 12, pl. Weysenhoffa 11 i Powstańców Wielkopolskich 2, budynki te wpisane są do rejestru zabytków.

W 2004 uczelnia wzbogaciła się o zabytkowy budynek przy ul. M. Kopernika 1, wybudowany w latach 1905-1907, który jest wpisany do rejestru zabytków. W styczniu 2010 r. po kompleksowym remoncie studenci rozpoczęli w nim zajęcia. Uczelnia zyskała też piękną salę koncertową, gdzie organizowane są uroczystości uniwersyteckie, koncerty i inne wydarzenia.

W 2004 r. miasto przekazało uczelni obiekty sportowe byłego klubu „Polonia”, gdzie jesienią 2010 roku rozpoczęto prace przy budowie Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW, zakończone po dwóch etapach projektu w 2015 roku.

W 2008 roku uczelnia uzyskała budynek przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12, budowany w latach 30. i 60., gdzie po gruntownym remoncie w 2014 r. przeniosły się Instytut Nauk Politycznych oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych z ul. Przemysłowej 34.

W 2010 r. uczelnia wzbogaciła się o budynek przy pl. Kościeleckich 8, zbudowany w latach 1890-1892, który jest wpisany do rejestru zabytków, wcześniej mieściła się tam Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej, a obecnie Instytut Geografii.

2 marca 2009 r. rozpoczęła działalność międzynarodowa szkoła (podstawówka, gimnazjum i liceum). W 2011 uczelni został przekazany budynek przy ul. Gałczyńskiego 23, gdzie swoją siedzibę ma Zespół Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego International School of Bydgoszcz.