50-lecie Uczelni

Medale

Każdy jubileusz skłania do dokonania pewnych podsumowań. Warto w tym miejscu przypomnieć o osobach i instytucjach, które zasłużyły się w historii uczelni.

Medal 10-lecia WSP

4 października 1979 r. podczas inauguracji roku akademickiego 1979/1980 na WSP, wręczano medale z okazji 10-lecia WSP. Uhonorowano nim 30 osób, zasłużonych dla rozwoju szkoły - działaczy państwowych i społecznych.

Medal Honorowy 25-lecia WSP

25 stycznia 1997 roku przyznano Medale Honorowe 25-lecia WSP, otrzymało je 10 pracowników: profesorowie: Andrzej Michał de Tchorzewski, Włodzimierz Jastrzębski, Lech Graj, Urszula Wójcicka, doktorzy: Henryk Kaja, Zdzisław Mrozek, Teresa Retmańska, Jędrzej Sobczak, Edmund Zarzycki.

Medale: Bene de Universitate Meritus i Scientia potestas est

Kolejne wyróżnienia przyznano z okazji 40-lecia Uczelni i 5-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Medale: Bene de Universitate Meritus i Scientia potestas est były przyznawane w latach 2009-2011. Medale przyznano długoletnim pracownikom za zasługi i wkład w rozwój Uniwersytetu.
Medal Bene de Universitate Meritus przyznano 65 osobom, a medalem Scientia potestas est wyróżniono 27 osób.