Muzeum Uniwersyteckie

Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego powołane zostało Zarządzeniem nr 26/2016/2017 Rektora UKW z dnia 6 lutego 2017 r. ws. Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki UKW. W strukturze Biblioteki powstał Oddział Zbiorów Muzealnych, a w nim Sekcja - Muzeum Uniwersyteckie. Etap tworzenia Muzeum wspomaga powołany przez Rektora Zespół ds. Organizacji Muzeum Uniwersyteckiego.

Zadaniem Muzeum jest gromadzenie pamiątek związanych z utworzoną w 1969 Szkołą Nauczycielską oraz jej następczyniami, jego pracownikami i absolwentami. Zasadnicza część zbiorów prezentować ma rozwój Uczelni jako instytucji (struktury i infrastruktury) akademickiej oraz osób związanych z UKW (pracowników i studentów UKW, a także współpracujących z Uczelnią. Ważnym elementem będzie ukazanie osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, artystycznych, sportowych i in., oraz życia codziennego Uniwersytetu, toku studiów, karier pracowników). Zadaniem Muzeum będzie także ukazanie miejsca i roli Uniwersytetu w życiu miasta, regionu, Polski oraz w światowej nauce.

Gromadzone materiały dotyczą historii, organizacji, działalności naukowej, dydaktycznej, sportowej i kulturalnej, jak również życia społecznego, utworzonej w 1969 r. szkoły wyższej (od 2005 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). Stąd do Muzeum pozyskiwane są dokumenty odnoszące się do działalności uczelni, sprawozdania, wczesne dyplomy, dyplomy doktorów honoris causa, nominacje profesorskie, wybitne prace uczonych,  zdjęcia, nagrania, wywiady, serwisy informacyjne, czasopisma (w tym gazetki studenckie), obiekty pamiątkowe (insygnia, sztandary, odznaczenia, puchary, portrety, plany i in.), a także elementy wyposażenia mające znaczenie dla historii uczelni.

Zbiory będą magazynowane i eksponowane w gmachu Biblioteki UKW. Ekspozycje czasowe znajdą się w różnych budynkach UKW. Zachęcamy do odwiedzania strony Muzeum na FB
Część obiektów prezentowana będzie także w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej kpbc.ukw.edu.pl, w bazie „Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej” pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl oraz repozytorium repozytorium.ukw.edu.pl.

Muzeum jest reprezentowane w Stowarzyszeniu Muzeów Uczelnianych przez dyrektor Biblioteki UKW dr Aldonę Chlewicką-Mączyńską muzeauczelniane.pl/muzea

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00