50-lecie Uczelni

Henryk Mikołaj Górecki

Senat UKW uchwałą z dnia 31 marca 2009 roku nadał tytuł doktora honoris causa prof. Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, w uznaniu wielkich zasług dla polskiej kultury.

H. M. Górecki jest przedstawicielem polskiej awangardy muzycznej lat 60. Natomiast w latach 70. modyfikuje swój język muzyczny poprzez redukcję środków wyrazu, tworząc nowy nurt artystyczny w muzyce polskiej końca XX wieku, dzięki czemu stał się szczególną postacią polskiej kultury muzycznej na arenie międzynarodowej.

Jego twórczość wielokrotnie nagradzana jest równocześnie obecna w repertuarach najbardziej znanych orkiestr w świecie i Europie, w tym prezentowana jest także z powodzeniem w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Muzyka H. M. Góreckiego dzięki swej prostocie, żarliwości i zawartych w niej treściach religijnych, trafia do wielu słuchaczy odsłaniając subiektywny świat ludzkich emocji.

Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jednemu z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów jest symbolem nierozerwalnej więzi pomiędzy nauką, kulturą i sztuką.

Uroczystość wręczenia tej najwyższej akademickiej godności miała odbyć się w 2009 r. początkowo w Bydgoszczy, później w Zakopanem, jednak pogarszający się stan zdrowia Pana Profesora uniemożliwił przeprowadzenie ceremonii. W listopadzie 2010 r. z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mistrza.

30 września 2011 r. podczas 49. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który został zadedykowany Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, córce kompozytora Annie został wręczony dyplom doktora honoris causa z zachowaniem elementów akademickiego ceremoniału. Anna Górecka podczas koncertu wykonała dzieło swojego ojca Koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową.