50-lecie Uczelni

Karol Modzelewski

Karol Modzelewski

20 marca 2009 roku, prof. Karol Modzelewski został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uroczystość odbyła się z okazji 28. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca.

Podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesor powiedział: - Wybrałem naukę. Wolę historię od polityki.

Karol Modzelewski urodził się 23 listopada 1937 roku, zmarł 28 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Był historykiem i politykiem, mediewistą, profesorem nauk historycznych. W okresie PRL był działaczem opozycji, senatorem I kadencji, kawaler Orła Białego.

W 2007 został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za monografię Barbarzyńska Europa (2004), w której podjął kwestię powstawania tożsamości europejskiej pod wpływem tradycji przedchrześcijańskich. K. Modzelewski otrzymał także Nagrodę Literacką Nike za autobiografie Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca (2013), w której rozliczał się ze swojej działalności ideowej i politycznej począwszy od lat 50., a także krytykował sposób przeprowadzenia transformacji ustrojowej w Polsce.

W 2017 roku ukazała się książka: Modzelewski, Werblan, Polska Ludowa, w której prof. Modzelewski dyskutuje na temat PRL z prof. Andrzejem Werblanem, historykiem, w przeszłości członkiem najwyższych władz PZPR.

Prof. Henryk Samsonowicz mówił PAP w 2017 r.: Mam wielkie uznanie dla wytrwałości badawczej i szerokości spojrzenia Karola Modzelewskiego. Jest on autorem dwóch modelowych, nowych zupełnie ujęć nie tylko dotyczących Polski, ale i całej Europy. Pierwsze jego prace dotyczyły organizacji gospodarczej państwa piastowskiego i stworzyły koncepcje tego, jak funkcjonowało w XII i XIII w. państwo oparte o podział pracy wśród ludności zależnej. Jego praca Barbarzyńska Europa jest wynikiem długoletnich badań nad tym, czym była wspólnota, która ukształtowała się na gruzach dawnego cesarstwa rzymskiego. Inspirujące sądy Karola Modzelewskiego dotyczyły różnorodności źródeł kultury europejskiej. Na rzymskie instytucje, w tym prawo rzymskie, a także na chrześcijaństwo, nałożyły się obyczaje plemion, które zasiedliły teren cesarstwa rzymskiego: Germanów, Celtów, Słowian, Ugrofinów. Ta wielość modeli ustrojowych stworzyła niepowtarzalny obraz kultury europejskiej. Warto wspomnieć, że Karol Modzelewski pracował naukowo także w więzieniu.