50-lecie Uczelni

Henryk Muszyński

Henryk Muszyński

Abp Henryk Muszyński 25 kwietnia 2008 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Henryk Józef Muszyński urodził się 20 marca 1933 w Kościerzynie, duchowny, profesor nauk teologicznych.
W latach 1985-87 roku Henryk Muszyński był biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej, następnie biskupem ordynariuszem diecezji włocławskiej w latach 1987-1992. 25 marca 1992 roku został Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim. Jako Metropolita Gnieźnieński abp Muszyński sprawował duchową pieczę nad Bydgoszczą. Dążył do scalenia środowiska bydgoskiego wokół spraw zasadniczych, mogących zjednoczyć katolików, chrześcijan odmiennych wyznań i innych ludzi dobrej woli. Abp. Muszyński był inicjatorem dyskusji na temat potrzeby utworzenia uniwersytetu w Bydgoszczy, zabrał także głos w publicznej dyskusji na temat nowego podziału administracyjnego kraju. Stanął po stronie obrońców sprawy utworzenia województwa ze stolicami w Bydgoszczy i Toruniu, czego nie przewidywał projekt rządowy.
W latach 2009-2010 był prymasem Polski, w latach 1994-1999 był wiceporzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Od 2010 r. jest arcybiskupem seniorem archidiecezji gnieźnieńskiej.

Jest Autorem prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu biblistyki, kapłaństwa, dialogu chrześcijan z wyznawcami judaizmu oraz duchowej jedności Europy, uznawany za jednego z nielicznych chrześcijańskich badaczy, którzy w sposób merytoryczny zajęli się rękopisami z Qumran.

Działał na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz polsko-żydowskiego. Występował przeciwko przejawom antysemityzmui antypolonizmu. Zapoczątkował i popierał prowadzenie wykładów i badań z dziedziny judaizmu na polskich uczelniach katolickich.  Przyczynił się do otwarcia w 1994 Instytutu Dialogu Katolicko-Żydowskiego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Popierał proces porozumienia polsko-niemieckiego - w 1995 wraz z biskupem Walterem Kasperem zredagował list Episkopatów Niemiec i Polski na temat dialogu, pojednania i wspólnego świadectwa chrześcijańskiego w budowie zjednoczonej Europy.