50-lecie Uczelni

Zbigniew Kwieciński

Zbigniew Kwieciński

Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 25 kwietnia 2007 roku.
Promotorem doktaratu był prof. dr hab. h.c. Edmund Trempała, a recenzentami: prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki., prof. dr hab. Zbyszko Mylosik.

Zbigniew Kwieciński urodził się 26 grudnia 1941 r. w Lubrańcu, jest pedagogiem i socjologiem wychowania.

Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1964. Początkowo pracował jako nauczyciel w liceum pedagogicznym, od roku 1965 jako nauczyciel akademicki. W 1987 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1991-1999 był profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełnił m.in. funkcję pierwszego w historii dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych (1993-1998), pracował także na uczelniach w Olsztynie, Wrocławiu i Toruniu.

Od 2007 jest członkiem korespondentem, od 2013 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.
Był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym, a od 1989 przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Autor publikacji dotyczących socjologii szkoły, oświaty i pedagogiki (m.in.: Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim, 1972; Drogi szkolne młodzieży a środowisko, 1980; Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, 2002).

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej; otrzymał Nagrody Wydziału I Polskiej Akademii Nauk (1981, 1991) oraz tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.