50-lecie Uczelni

Edward Breza

Edward Breza

Prof. dr hab. Edward Breza 25 kwietnia 2006 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Promotorem przewodu była prof. dr hab. Elżbieta Laskowska. Recenzentami: prof. dr hab. Karol Zierhoffer, prof. dr hab. Hanna Taborska, prof. dr hab. Kazimierz Rymut.

Edward Breza urodził się 24 września 1932 roku w Kaliszu k. Kościerzyny, a zmarł 12 października 2017 r. w Gdańsku.

W 1958 ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie, lecz nie przyjął święceń kapłańskich. W 1964 ukończył filologię polską na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (obecnie Uniwersytet Gdański). W 1972 uzyskał doktorat na Uniwersytecie Gdańskim, tam też habilitację w 1978. Pracował na Uniwersytecie Gdańskim, od 1978 do 1994 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).
W latach 1980-1984 był przewodniczącym I Wydziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Główne nurty zainteresowań naukowych wyznaczają: onomastyka ( był członkiem Międzynarodowego Komitetu Onomastycznego w Lowanium, Belgia, Komisji Onomastycznej KJ PAN w Warszawie i Komitetu Redakcyjnego Onomasticów w Krakowie), historia języka polskiego, zwłaszcza na Pomorzu, współczesna polszczyzna z kulturą języka, dialektologia z kaszubistyką (w tym: kaszubszczyzna literacka), wpływ łaciny na język polski, metodyka nauczania języka polskiego i kaszubskiego.

Był redaktorem Rocznika Gdańskiego (1992-1996). Bibliografia jego prac obejmuje ponad 2200 pozycji (książkowych, artykułów, w tym także drobnych - gazetowych). Za książki: Toponimia powiatu kościerskiego (1974), Gramatyka Kaszubska łącznie z Jerzym Trederem (1981) i Nazwiska Pomorzan (2001) otrzymał nagrodę Ministra.
12 października 2013 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyna.