50-lecie Uczelni

Jerzy Lesław Wyrozumski

26 kwietnia 2005 roku prof. dr hab. Jerzy Lesław Wyrozumski otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Promotorem przewodu był prof. dr hab. Maksymilian Grzegorz. Recenzentami: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk.

Jerzy Wyrozumski urodził się w 1930 w Trembowli, na terenie dzisiejszej Ukrainy, zmarł 2 listopada 2018 r. w Krakowie. 
W 1955 r. ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1963 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy: Tkactwo małopolskie w wiekach średnich, w 1981 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1993 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Jego specjalność naukową stanowią dzieje polskiego średniowiecza, zwłaszcza problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa oraz ruchy społeczno-religijne w Europie. Jest autorem wielu publikacji z dziejów Polski, a także Krakowa, z którym był mocno związany oraz biografii Kazimierza Wielkiego.

W latach 1994-2016 był sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz wieloletnim prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a także wieloletnim sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności.

Tak o Profesorze tuż po jego śmierci powiedział prof. Jacek Purchla - prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w rozmowie z Polską Agencją Prasową:
- Wraz z prof. Jerzym Wyrozumskim odchodzi cała epoka w polskiej mediewistyce. Jako uczony był jednym z filarów badań nad historią średniowieczną, był w tej dziedzinie człowiekiem-instytucją. Był jednocześnie postacią niezwykle wrośniętą w Kraków i oddaną bez reszty nauce i kulturze tego miasta. Był to człowiek krystalicznej uczciwości i niezwykłej skromności.